erkek neden aldat?r

erkek neden aldat?r

erkek neden aldat?r

erkek neden aldat?r

erkek neden aldat?r
erkek neden aldat?r

erkek neden aldat?rken ziyade insan neden anlat?r bence bu konuyu ele almak gerekiyor. psikolojik olarak; sosyal bir ö?renme olabilece?i ya da sevgiyi böyle adland?rabilece?i gibi ço?u zaman 'egoist' olmaktan ve 'a?a??l?k kompsleksi'ne ba?l? olarak ortaya ç?kt??? görülüyor. kad?n erkek fark etmeksizin.

deneme