parfüm s?n?flar?

parfüm s?n?flar?

parfüm s?n?flar?

parfüm s?n?flar?

parfüm s?n?flar?
parfüm s?n?flar?

parfüm s?n?flar? nelerdir?
parfümler, içerdikleri notalar, yo?unluklar? ve kal?c?l?klar? gibi özelliklerine göre s?n?fland?r?labilir. bu s?n?fland?rmalar genellikle dört ana kategori alt?nda toplan?r:
1. parfüm (parfum): parfüm, di?er parfüm türlerine göre en yo?un ve kal?c? olan?d?r. genellikle %20-30 oran?nda parfüm ya?? içerir ve 8-12 saat aras?nda kal?c?l?k gösterir. bu nedenle, di?er parfüm türlerine göre daha pahal?d?r. parfüm, özellikle özel etkinliklerde veya gece kullan?m? için idealdir.
2. eau de parfum (edp): eau de parfum, parfüme göre daha az yo?un ve kal?c?d?r. genellikle %15-20 oran?nda parfüm ya?? içerir ve 4-6 saat aras?nda kal?c?l?k gösterir. eau de parfum, gündelik kullan?m için uygun bir seçenektir.
3. eau de toilette (edt): eau de toilette, eau de parfum'dan daha az yo?un ve kal?c?d?r. genellikle %5-15 oran?nda parfüm ya?? içerir ve 2-4 saat aras?nda kal?c?l?k gösterir. edt, günlük kullan?m için idealdir.
4. eau de cologne (edc): eau de cologne, en hafif ve en dü?ük kal?c?l??a sahip parfüm türüdür. genellikle %2-4 oran?nda parfüm ya?? içerir ve 1-2 saat aras?nda kal?c?l?k gösterir. edc, s?k s?k tazelemek gerekti?i için genellikle s?cak havalarda veya sporda kullan?m için uygundur.
bunlar?n yan? s?ra, birçok parfüm markas? farkl? alt kategoriler olu?turarak daha spesifik parfüm türleri üretmektedir. örne?in, sportif parfümler, bahar ve yaz parfümleri, oryantal parfümler, odunsu parfümler ve çiçeksi parfümler gibi.
https://www.mojparfum.com/

deneme