erkek neden aldat?r

erkek neden aldat?rken ziyade insan neden anlat?r bence bu konuyu ele almak gerekiyor. psikolojik olarak; sosyal bir ö?renme olabilece?i ya da sevgiyi böyle adland?rabilece?i gibi ço?u zaman 'egoist' olmaktan ve 'a?a??l?k kompsleksi'ne ba?l? olarak ortaya ç?kt??? görülüyor. kad?n erkek fark etmeksizin.