parfümde kal?c?l?k nas?l uzat?l?r

parfümde kal?c?l?k nas?l uzat?l?r

parfümde kal?c?l?k nas?l uzat?l?r

parfümde kal?c?l?k nas?l uzat?l?r

parfümde kal?c?l?k nas?l uzat?l?r
parfümde kal?c?l?k nas?l uzat?l?r

parfümde kal?c?l?k, bir parfümün ne kadar uzun süre kal?c? oldu?unu ifade eder. parfümün dayanma süresi, içerisindeki alkol oran?na, esanslar?n kal?c?l?k düzeyine ve ki?inin vücut suyu ve terleme oran?na göre de?i?ebilir. genellikle, bir parfümün dayanma süresi, dudak balmleri, losyonlar veya vücut spreyleri gibi di?er bile?enlere ba?l? olarak de?i?ebilir. bunun yan? s?ra, bir parfümün cildinize nas?l tepki verdi?i ve ne kadar yo?un bir ?ekilde uyguland??? da dayanma süresine etki edebilir.
bir parfümün dayanma süresini art?rmak için, cildinize uygun bir parfüm seçmeli ve parfümü cildinize direk olarak uygulamal?s?n?z. ayr?ca, parfümün cildinizle birlikte günlük kullan?lan di?er ürünlerle uyumlu oldu?undan emin olmal?s?n?z. parfümün uyguland??? bölgelere de deodorant, losyon veya vücut spreyi uygulamay? dü?ünebilirsiniz, bu da dayanma süresini art?rabilir.

https://www.mojparfum.com/

deneme