yks 2022

yks 2022

yks 2022

yks 2022

yks 2022
yks 2022

yks 2022 baya?? zorlad? beni. asl?nda sorular kolayd? fakat istedi?im bölümü kazanamayaca??m. benim gibiler illaki bu forumda da vard?r diye bundan sonraki yol haritam? anlataca??m sizlere.
bu sene dershaneye gittim ama s?n?f?m?z baya?? kötüydü ve bir okuldan farks?zd?. ben de derslere kendimi pek veremedim, motivasyonumu dü?üren çok ?ey ya?ad?m.
s?nava tekrar haz?rlanmaya karar verdim ve hem fiyat? daha uygun olsun hem de ortam beni kötü etkilemesin diye online s?nava haz?rl?k kurslar?na kaydolaca??m. ?u sitede yapay zeka teknolojisi vs. de kullan?l?yormu?, öyle yazm??lar. ilgimi çekti epey https://rokethazirlik.com/

deneme