yalın

2 betim Daha
sade, karmaşık olmayan, karışıklıktan uzak, gösterişsiz.
2 Betim Daha