küçük çocuk anneleri için çal??ma ko?ullar?

küçük çocuk anneleri için çal??ma ko?ullar?

küçük çocuk anneleri için çal??ma ko?ullar?

küçük çocuk anneleri için çal??ma ko?ullar?

küçük çocuk anneleri için çal??ma ko?ullar?
küçük çocuk anneleri için çal??ma ko?ullar?

bence bu mobbing sadece çocuklu anneler de?il, direkt kad?nlara yönelik bir durum. temelde yatan kad?na kar?? kontrol etme iste?i (!) kapsam?nda daha i?e girmeden sorduklar? ilk sorular 'evlenecek misin, çocuk yapacak m?s?n?' ?eklinde oluyor. üstelik sektör fark etmeksizin! as?l sorun ?u, kaç i?veren bu soruyu erkeklere soruyor? neredeyse hiç :) çözüm peki nerede? kesinlikle kad?na yüklenen bunca a??r toplumsal, sosyal kimlik yarg?lar?n?n y?k?lmas?. zira kad?n olmak bir suç olmad??? gibi erkeklerle e?it ko?ullarda e?it sorumluluklara sahip. önce e?itlik kavram?n? topluma kabul ettirmek gerekiyor zor da olsa malesef..

deneme