dizi önerileri

dizi önerileri

dizi önerileri

dizi önerileri

dizi önerileri
dizi önerileri

fbı minvalinde cinayet ve kovalamacan?n yan? s?ra keskin bir zeka örne?i izlemek isterseniz kesinlikle ilk önerim (kal?n:the blacklist). her bölümünde ayr? bir durumla kar??la?acaks?n?z.
yine fbı ile çekilen dizilerden yaln?z bu sefer zeka, komedi birlikteli?i ar?yorsan?z eski de olsa mutlaka (kal?n:the mentalist) izlemelisiniz.

distopik dizi önerisi arayanlar ?ans vermediyse mini dizi (kal?n:black mirror)'a göz atabilir. pi?man olaca??n?z? dü?ünmüyorum fakat art arda izlenmemesi gereken belgesel tad?nda bir dizi.

tamamen haf?zas?n? kaybetmi? ve ard?nda karanl?klarla bulunan bir kad?n?n ba?rolde oldu?u s?k s?k polis ve kötü karakterlerin bir araya gelirken meraktan bir yandan ç?ld?raca??n?z(kal?n: blindspot)'a önerilerim aras?nda.

deneme