çiçek

4 betim Daha
hastaneye hasta ziyaretine götürülmeyecek şeylerden biri.
2 Betim Daha