asya

2 betim Daha
kıta olarak asya, dünyadaki tüm kara alanının %30'unu oluşturmakta ve 4 milyarın üzerinde insana ev sahipliği yapmaktadır. türkiye'nin de büyük bir bölümünü içine alan asya dünyanın en büyük kıtasıdır.